Home   Qui som

Qui som

L’Escola Bressol El Món Màgic:

El Món Màgic de Granollers és una Escola Bressol per a nens de 0 a 3 anys.
Els primers anys de la vida d’un nen són fonamentals de cara al seu posterior desenvolupament com a persona. Els trets principals de la personalitat del nen es van formant ja en els primers estadis de la vida infantil. El nen, en aquesta etapa, compta més que res, amb la relació amb els altres.

La nostra escola suposarà una experiència de gran valor per a la vida del nen perquè:
– Amb un programa adeqüat de treball,
– Amb un medi estimulant,
– Amb uns professionals de l’educació.

Se’l podrà guiar i estimular per tal que adquireixi i desenvolupi una sèrie de facultats indispensables per al seu demà.

Quins són els nostres objectius?

– Aconseguir el desenvolupament armònic del nen en els aspectes mental i social.
– Facilitar-li la integració al grup (comunicació, colaboració, responsabilitat)
– Ajudar-lo en l’adquisició d’actituds i valors per al desenvolupament de la seva personalitat.

Com aconseguirem aquests objectius?

– Amb una metodologia educativa pròpia i innovadora.
– Amb un seguiment pedagògic i psicològic del nen.
– Amb l’atenció i cura d’unes persones titulades.
– Amb il·lusió i responsabilitat en el que fem.
– Amb el recolzament als pares i familiars.