Our Programs

L’Escola Bressol El Món Màgic:

El Món Màgic de Granollers és una Escola Bressol per a nens de 0 a 3 anys.
Els primers anys de la vida d’un nen són fonamentals de cara al seu posterior desenvolupament com a persona. Els trets principals de la personalitat del nen es van formant ja en els primers estadis de la vida infantil. El nen, en aquesta etapa, compta més que res, amb la relació amb els altres.

La nostra escola suposarà una experiència de gran valor per a la vida del nen perquè:
– Amb un programa adeqüat de treball,
– Amb un medi estimulant,
– Amb uns professionals de l’educació.

Se’l podrà guiar i estimular per tal que adquireixi i desenvolupi una sèrie de facultats indispensables per al seu demà.