E.B. El món Màgic

L'ESCOLA BRESSOL

Projecte Educatiu

El benestar i el desenvolupament de l’infant i la seva autonomia constitueixen l’eix central del projecte. Et convidem a fer-nos una visita i descobrir-ne els detalls.

L’ESCOLA

La nostra escola és propera i familiar, acull infants des dels 4 mesos als 3 anys. Disposem de 5 aules adaptades segons l’etapa evolutiva. Treballem la manipulació i exploració amb materials naturals.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

El català és la llengua vehicular d’aprenentatge. L’anglès el treballem com a extraescolar amb el mètode Kids de la Cambridge School. La música la treballem amb Musicanna, dirigida per l’Anna Lucini (Compositora, Conta contes verticals i Educadora infantil)

Tens dubtes o vols concretar una visita?

Sobre nosaltres

Descobreix una mica més
L'escola bressol on els infants creixen en un entorn màgic

a) Valors fonamentals:

Som una escola privada i reconeguda pel Departamento d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el codi de Centre n.08069256. Oberta a tothom i fonamentem el respecte, valors, igualtat i la solidaritat.

b) Llengua d’aprenentatge:

S’utilitza el català com a llengua d’aprenentatge i l’anglès el treballem a les extraescolars amb el mètode Kids de la Cambridge School.

c) Coeducació i diversitat:

L’escola fonamenta la igualtat de cultures, sexes i, sobretot, la integració del nens i nenes amb necessitats educatives especials.

Testimonis